Sinds 1965 het schoenherstellersbedrijf in het centrum van Zutphen.

Geschiedenis

Torenstad

Zutphen is in onze ogen de mooiste stad van Nederland. De pittoreske straatjes, de fantastische historische gebouwen en natuurlijk de herkenbare skyline zorgen ervoor dat je blijft terugkomen om meer van deze Hanzestad op te snuiven, keer op keer weer. Een korte geschiedenis van de torenstad:

Zutphen ontstond in de Romeinse tijd als Germaanse nederzetting op een rivierduinencomplex. De plaats is al meer dan 1700 jaar continu bewoond en is één van de oudste steden van Nederland. De naam ‘Zutphen’ is ontstaan uit Zuid Venne, een rivierduinencomplex tussen drassige weidegrond. De nederzetting bleef in de vroege Middeleeuwen op het huidige ’s-Gravenhof bestaan, in tegenstelling tot veel andere woonplaatsen in de volksverhuizingentijd.

In de late 9e eeuw werd Zutphen verwoest bij Vikingaanvallen, waarna aan het einde van die eeuw een ronde ringwal werd opgericht met drie grachten eromheen: een 20 meter brede U-vormige gracht en een spitse smalle gracht erbuiten. De loop van de markten Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt zijn nog een deel van die voormalige ringwal en gracht. In het midden van de 11e eeuw werd Zutphen enige tijd een vorstelijke residentie en werd er een palts gebouwd en een grote kapittelkerk gesticht: de huidige Sint Walburgiskerk.

Tegenwoordig zijn in het centrum van Zutphen nog veel sporen te vinden van deze tijd, zoals van de ommuring: de Drogenapstoren uit 1444, de Bourgonjetoren uit 1457 de Kruittoren (begin 14e eeuw), de Spaanse Poort (een barbacane voorpoort van de oude Nieuwstadspoort uit 1537) en diverse waltorens aan de Bornhovestraat en Armenhage (13e eeuw). Daarnaast zijn er ook nog grote stukken stadsmuur te vinden, waaronder een stuk bij de Drogenapstoren, en een stuk bij de Berkelpoort uit het begin van de 14e eeuw met resten van twee waltorens. De middeleeuwse binnenstad van Zutphen herbergt achter de veelal jongere gevels een grote hoeveelheid bakstenen huizen uit de late Middeleeuwen. Vele tientallen dateren zelfs tot en met de kapconstructie van voor 1400. Er zijn drie middeleeuwse kerken en resten van diverse kloosters en hospitalen. En er bevindt zich natuurlijk een schitterende schoenmakerij in een middeleeuws pand midden in het historische centrum!

Het pand waarin wij gevestigd zijn, is gelegen in een van de kleinste steegjes van Zutphen: de Frankensteeg. Van oorsprong is het een middeleeuws koopliedenpand uit 1640 wat ooit onderdeel was van een veel groter pakhuis wat aansloot aan de Markt (nr. 63).

Een paar jaar geleden hebben wij het pand grondig gerenoveerd waardoor de oorspronkelijke muren en balken weer zichtbaar zijn in de winkel. Dit was zeker geen gemakkelijke opgave, het is immers een rijksmonument en zodra je daar iets aan wilt aanpassen begint het ‘circus’.. Een bouwhistorisch onderzoek ging vooraf aan de restauratie. Tijdens dit onderzoek is het pand gedateerd rond 1640 middels monsters die uit de plafondbalken zijn genomen.

Uiteindelijk was het de moeite meer dan waard. De schitterende balken en muren geven een fantastische indruk van hoe de sfeer en uitstraling van het gebouw 400 jaar geleden was en nu -gelukkig!- weer is. De mooiste schoenmakerij van Nederland. Dat vinden wij tenminste. Kom je eens kijken?